Tín chấp

Chuyên mục hướng dẫn làm thủ tục vay tín chấp ngân hàng chi tiết cho các khách hàng đang có nhu cầu vay tiêu dùng tìm hiểu. ... Thủ tục vay tín chấp luôn là nổi bận tâm của rất nhiều khách hàng, để có một hồ sơ vay vốn tín chấp hoàn chỉnh ...

  • Vay tín chấp tại Việt Nam

    24-08-2017 // 609 Lượt xem

    Tại Việt Nam, vay tiêu dùng cá nhân được xem như một trong những hình thức vay vốn dễ dàng để tiếp cận, vì thường không cần thế chấp, nghĩa là bạn không cần phải cần có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, một số khoản vay đòi hỏi cần thế chấp, đặc biệt khi người vay có lịch sử tín nhiệm thấp nhưng cần vay tiền gấp. Với vay có thế chấp, người vay có thể cầm cố tài khoản ngân hàng hay các tài sản có giá trị khác, phòng trường hợp mất khả năng trả nợ.

    Chi tiết →