Hỗ trợ vay mua bất đông sản

Chúng tôi nhận hỗ trợ tư vấn vay vốn ngân hàng:

Ngày đăng: 24-08-2017

Chúng tôi nhận hỗ trợ tư vấn vay vốn ngân hàng

✅ Với nguồn tiền từ 200tr đến 100 tỷ.

✅ Thủ tục giải chấp đơn giản , nhận xét năng lực của từng khách hàng để hướng dẫn cụ thể.

✅ Tạo uy tín khách hàng với bên ngân hàng.

✅ Phân tích khả năng khoản vay của khách hàng xem khả năng đáo hạn/vay mới có khả thi hay không.

✅ Tư vấn lãi suất hiện tại cho khoản vay . Đưa ra nhiều gói vay , so sánh với những ngân hàng khác để tối ưu khoản vay cho quý khách.

✅ Liên hệ chi tiết:

Hotline:0946 74 18 53 - 0985 383 474 Mrs: phương vũ

Gmail: vusuong1603@gmail.com

Hotline:0946 74 18 53 - 0985 383 474 Mrs: phương vũ

Gmail: vusuong1603@gmail.com