Thủ tục giải chấp đáo hạn ngân hàng cần những gì ?

1. Tại sao bạn cần phải giải chấp Ngân hàng? hot ???? Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ (Đã thanh lý hợp đồng vay). Vì vậy việc giải chấp ngân hàng là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng. ???? Hầu hết các khoản vay có tài sản bảo đảm đều không đúng khả năng tài chính trong phương án vay thế chấp ngân hàng, nhất là các khoản vay ngắn hạn. Không đúng khả năng tài chính trong phương án vay vốn thì khó trả nợ gốc đúng hạn, giải chấp, thanh lý đúng hạn. ???? Khoản vay được thẩm định và đánh giá đúng phải được giải chấp ( thanh lý đúng hạn ). Việc thanh lý không đúng thời hạn sẽ bị chuyển thành nợ quá hạn và ảnh hưởng đến uy tín về tín dụng của người vay đồng thời ảnh hưởng đến uy tín về năng lực cho vay của cán bộ tín dụng. Vì vậy đó chính là nguyên nhân tại sao phải giải chấp ngân hàng.

Ngày đăng: 24-08-2017

1. Tại sao bạn cần phải giải chấp Ngân hàng? 

???? Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ (Đã thanh lý hợp đồng vay). Vì vậy việc giải chấp ngân hàng là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.

???? Hầu hết các khoản vay có tài sản bảo đảm đều không đúng khả năng tài chính trong phương án vay thế chấp ngân hàng, nhất là các khoản vay ngắn hạn. Không đúng khả năng tài chính trong phương án vay vốn thì khó trả nợ gốc đúng hạn, giải chấp, thanh lý đúng hạn.

???? Khoản vay được thẩm định và đánh giá đúng phải được giải chấp ( thanh lý đúng hạn ). Việc thanh lý không đúng thời hạn sẽ bị chuyển thành nợ quá hạn và ảnh hưởng đến uy tín về tín dụng của người vay đồng thời ảnh hưởng đến uy tín về năng lực cho vay của cán bộ tín dụng. Vì vậy đó chính là nguyên nhân tại sao phải giải chấp ngân hàng.

2. Hậu quả của việc không thanh lý đúng hạn: 

????  Người vay: ghi nhận thông tin CIC ( Credit Information Center – Trung tâm thông tin tín dụng ) về khoản nợ quá hạn của mình, Kiểu lý lịch tín dụng “bị xấu” ảnh hưởng các khoản vay sau này…Bị phạt quá hạn và liên tục được ngân hàng gọi điện, gửi thông báo, đến nhà.

????  Ngân hàng cho vay: Hồ sơ vay sẽ được mổ xẻ cho ra lỗi tại đâu mà nên nỗi, làm báo cáo, giải trình, đánh giá lại…Ngân hàng nhà nước buộc trích dự phòng cho khoản vay, làm giảm thu nhập của đơn vị cho vay. Và nếu tỷ lệ này quá cao sẽ được ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt

3. Chúng tôi nhận hỗ trợ tư vấn giải chấp đáo hạn ngân hàng

✅ Với nguồn tiền từ 200tr đến 100 tỷ.

✅ Thủ tục giải chấp đơn giản , nhận xét năng lực của từng khách hàng để hướng dẫn cụ thể.

✅ Tạo uy tín khách hàng với bên ngân hàng.

✅ Phân tích khả năng tín dụng của khách hàng xem khả năng đáo hạn/vay mới có khả thi hay không.

✅ Tư vấn lãi suất hiện tại cho khoản vay . Đưa ra nhiều gói vay , so sánh với những ngân hàng khác để tối ưu khoản vay cho quý khách.

4. Thủ tục cần thiết khi đáo hạn ngân hàng như sau: 

 Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ photo thôi nhé:

???? Chứng minh, hộ khẩu người đứng tên sổ đỏ

???? Chủ quyền nhà đất quý khách

???? Hợp đồng tín dụng bên ngân hàng bạn đang nợ.

???? Thông báo cho vay (nếu có), hoặc không chúng tôi có mối quan hệ sẽ hỏi trực tiếp bên ngân hàng xem có cho hồ sơ bạn vay hay không để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được tốt hơn.