Giải chấp

Là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng.Một tài sản được giải ch ấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ - Đã thanh lý hợp đồng vay.Vì vậy việc giải chấp là điều bắt buộc Thủ tục giải chấp đơn giản nhanh gọn (chỉ cần chứng minh được số tiền cần vay để chuộc sổ đỏ, sổ hồng) Quyết định xét duyệt nhanh khoản vay đáo hạn của quý khách trong vòng 10 phút.

  • Thủ tục giải chấp đáo hạn ngân hàng cần những gì ?

    24-08-2017 // 108 Lượt xem

    1. Tại sao bạn cần phải giải chấp Ngân hàng? hot ???? Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ (Đã thanh lý hợp đồng vay). Vì vậy việc giải chấp ngân hàng là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng. ???? Hầu hết các khoản vay có tài sản bảo đảm đều không đúng khả năng tài chính trong phương án vay thế chấp ngân hàng, nhất là các khoản vay ngắn hạn. Không đúng khả năng tài chính trong phương án vay vốn thì khó trả nợ gốc đúng hạn, giải chấp, thanh lý đúng hạn. ???? Khoản vay được thẩm định và đánh giá đúng phải được giải chấp ( thanh lý đúng hạn ). Việc thanh lý không đúng thời hạn sẽ bị chuyển thành nợ quá hạn và ảnh hưởng đến uy tín về tín dụng của người vay đồng thời ảnh hưởng đến uy tín về năng lực cho vay của cán bộ tín dụng. Vì vậy đó chính là nguyên nhân tại sao phải giải chấp ngân hàng.

    Chi tiết →